Φόρτωση Workshops

← Επιστροφήσε Workshops

Κα Δημολίτσα, Έφη

Η Έφη Δημολίτσα είναι σύμβουλος Επικοινωνίας και Επιμόρφωσης, Coach και Εκπαιδεύτρια στελεχών επιχειρήσεων. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε από τη ∆ιαφήμιση, όπου εργάστηκε επί σειρά ετών σε διεθνή ∆ιαφημιστικά δίκτυα. Υπεύθυνη για την κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής και το συντονισμό αντίστοιχων ενεργειών διαφημιζομένων όπως: Procter & Gamble, Unilever, Henkel Hellas, Coca Cola, Nestle, McDonald’s, British Airways, 3E, Reynolds Tobacco. Το 1993 αναλαμβάνει την επίβλεψη και το συντονισμό της διαφημιστικής επικοινωνίας προϊόντων της Unilever για όλο τον κόσμο και μετακινείται για μερικά χρόνια στο Λονδίνο. Το 2002 ιδρύει την προσωπική εταιρεία Unique Training Services. Παράλληλα, το 2006 αναλαμβάνει την κατάρτιση και επίβλεψη του Επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας www.ioc.gr (2006-2013), Η Ε.∆. επίσης αναλαμβάνει εκπαίδευση για την προσωπική ανάπτυξη δεξιοτήτων ∆ημόσιας Ομιλίας και Παρουσιάσεων, υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων.

Recent Articles

Presenter’s Events

Προσεχείς Workshops

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.